Varje år koras Årets Polishund

I Sverige koras varje år den polishund som visat ett utmärkt arbete till Årets Polishund.

Polishundar har tjänstgjort i Sverige sedan en lång tid tillbaka. De första polishundarna i Sveriges historia var fårhunden Leo och Cora en airedaleterrier. De öppnade dörrarna för olika hundar som även blev kända via deras jobb, såsom Polishunden Hund, som hade sin egen blogg tillsammans med sin hundförare online. Bloggen var tillgänglig för läsare som ville följa deras äventyr varje dag under deras tjänstgöring.

Polishundar

För att en hund ska kunna kvalificera sig som en polishund och ha chansen till att koras som Årets polishund, måste den först klara av en del tester. Dessa tester kallas för ett lämplighetstest och arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest

Under ett lämplighetstest testar man hundens förmåga att klara av olika moment som kan uppstå under ett jobb som polishund. Hunden måste ha förmågan att kunna försvara sig själv, sitt revir och grupp. En blivande polishund måste även kunna lösa olika konfliktsituationer som kan uppstå och den ska kunna skapa minnesbilder som kan vara både positiva och negativa. Hunden kan ofta behöva engagera sig i en kamp under sin tjänstgöring och då måste den göra det utan att bli aggressiv.

Arbets- och miljöprov

Under ett arbets- och miljöprov testar man hundens förmåga att klara av de miljöer som kan förekomma under ett jobb på en brottsplats. Den blivande polishunden måste bland annat klara av höga höjder, branta trappor och golv som kan vara hala.

När en hund har klarat av sina prov måste den fortfarande testas genom att göra en provtjänstgöring. Därefter om den har avklarat provtjänstgöringen utan problem, går den vidare och kan äntligen börja sin riktiga tjänstgöring som en av Sveriges polishundar tillsammans med sin hundförare. Bland de jobb som en polishund kan ha finns bland annat: en bombhund och en brandhärdshund.

Bombhund – Är en hund som har tränats tillsammans med sin hundförare att med sitt luktsinne söka efter bland annat olika sprängämnen, vapen och minor. En bombhund har i uppgift att markera med hjälp av sitt luktsinne vart ett föremål eller ämne som man söker kan ligga.

Brandhärdshund – Är en hund som har tränats att tillsammans med sin hundförare söka efter spår av olika brandfarliga vätskor på en brottsplats. När en brottsplatsundersökning ska göras kan man ofta använda sig utav en brandhärdshund för att söka upp vart en anlagd brand kan ha startat i t.ex. en byggnad.

Polishundar arbetar effektivt inom sina respektive områden och vissa gånger kan ett utmärkt arbete under ett år även leda till att en koras till just Årets Polishund.

Årets Polishund

Årets Polishund ges ut av en jury från den Svenska Kennelklubben, även kallad SKK varje år. Förutom detta pris koras även Årets Narkotika sökhund och Årets Bragdhund.

Den Svenska Kennelklubben är en riksorganisation som har varit igång sedan år 1889 och finns tillgänglig för alla hundägare i Sverige. Den bildades av jägare och adelsmän som var ute efter att ta vara på deras jakthundars goda egenskaper.

En polishund har i uppgift att göra sitt bästa under tiden den tjänstgör och ibland kan detta även leda till att den koras till Årets Polishund.