Polishunden har en stor roll i Sveriges brottsbekämpning

Polishunden är en som arbetar fullt upp med sin hundförare på en brottsplats.

Man har säkert som åskådare någon gång sett en polishund som tjänstgör med poliser.

Polishunden

Sedan år 1910 har polishunden funnits i polisens sällskap. De första polishundarna hämtades från Hamburg och hette Cora och Leo, de gav upphov för andra hundar att få chansen att arbeta som polishundar.

Under de senare åren runt 50-talet användes hundar på allvar runt om i Sverige som polishundar. De var effektiva lösningar inom olika områden och användes bland annat för att hjälpa polisen att söka efter diverse ämnen och föremål som kunde hjälpa med brottsbekämpning.

Inom brottsbekämpning finns flera olika polishundar raser som arbetar. Man kan bland annat finna allt från en rottweiler till en schäfer som bland annat polishunden Hund. Men nuförtiden har man även tagit in hundrasen chihuahua för arbete som polishund runt om i världen.

I Sverige har antalet polishundar ökat till cirka 360 stycken runt om i landet. Och de har olika arbetsområden som bland annat jobbet som en bombhund eller en narkotikahund.

En Bombhund: Detta arbete för polishunden innebär att den måste träna att söka efter bland annat vapen och sprängmedel. Under sin träning för att bli en bombhund, jobbar polishunden tillsammans med sin hundförare, poliser och självklart en bombtekniker.

En Narkotikahund: Detta arbete för polishunden innebär att den måste träna att söka efter olika narkotika relaterade ämnen som kan förekomma på en brottsplats. För just detta arbete används ofta polishundar raser såsom en Schäfer.

Före den blivande polishunden kan börja tjänstgöra tillsammans med Sveriges polismän, måste den däremot gå igenom några prov. Dessa prov kommer att testa hundens förmåga och kapacitet att klara av det som kan förekomma under en vanlig polishunds arbetsdag.

Polishunden måste först gå igenom ett så kallat lämplighetstest och om den klarar av detta test, går den sedan vidare och gör ett arbets- och miljöprov.

Ett lämplighetstest: Via detta test kan man se om den blivande polishunden har förmågan att bland annat skapa minnesbilder som kan vara både negativa och positiva. Man testar också om polishunden har förmågan att lösa konfliktsituationer, engagera sig i en kamp som kan förekomma under jobbet och även om polishunden har förmågan att övervinna rädsla.

Ett arbets- och miljöprov: Via detta prov ser man om hunden har kapaciteten att klara av de olika miljöer som kan förekomma under en vanlig jobbdag som polishund. Hunden måste bland annat bevisa att den kan klara av diverse miljöer såsom branta trappor och golv som är hala.

När en hund har klarat av sitt lämplighetstest och arbets- och miljöprov, återstår enbart en provtjänstgöring med sin hundförare. När den har bevisat att den kan klara av allt som polishunden vanligtvis måste gå igenom, kan den äntligen köpas in och börja arbeta som en av de aktiva polishundarna i Sverige, såsom polishunden Arek.

Under en polishunds tjänstgöring kan den även uppmärksammas för sitt arbete och få chansen att koras till Årets Polishund av den Svenska Kennelklubben.

Polishunden en av den effektivaste hjälpen som polisen kan ha med sig ute på en brottsplats.