Polishunden Arek arbeta som en av Sveriges aktiva polishundar

I Sverige har polishundar som bland annat polishunden Arek haft en stor roll i brottsbekämpning.

Polishundar är hundar som har kvalificerats efter en del test att tjänstgöra tillsammans med polisen i Sverige. Hundar har sedan en lång tid tillbaka haft flera användningsområden såsom en polishund.

Hund

En hund även kallad Canis lupus familiaris har sedan länge varit människans bästa vän och är en underart till vargen. Hundar har flera användningsområden såsom familjehund, polishund och brukshund.

I Sverige kan man finna flera olika raser och de organiseras utav den så kallade Svenska Kennelklubben. Idag finns det runt 800 000 hundar runt om i Sverige och runt 360 av dessa är utbildade till polishundar. Den Svenska Kennelklubben ansvarar även för att kora Årets polishund, den polishund som utmärker sig under året.

Polishundar har funnits i Sverige sedan år 1910, då de första hundarna hämtades från Hamburg av ett par detektivkonstaplar och utbildades som kriminalhundar. Kriminalhundarnas namn var Cora och Leo. Cora var en airedaleterrier och Leo en fårhund.

Sedan 50-talet har hundarnas användning som polishund ökat och de har fått flera olika områden, där de kan bekämpa brott tillsammans med polisen. En av dessa polishundar var Polishunden Arek.

Polishunden Arek

Via nätet kan man enkelt besöka bloggen som polishunden Arek skrev i ofta om sina äventyr som en polishund. Polishunden Arek tillsammans med polishunden Hund har båda en blogg tillgänglig online där de skrev om sitt arbete som en polishund, men även om deras fritid hemma tillsammans med sin hundförare.

När en polishund köps in som Polishunden Arek, får den ett av flera områden att arbeta inom såsom narkotikahund, bombhund och övervaknings och ordningspolishundar.
Men för att en hund ska kvalificera sig som en polishund måste den börja med att göra det prov som krävs av dem. Proven som en blivande polishund ska klara av kallas för ett Lämplighetstest och ett arbets- och miljöprov.

Ett lämplighetstest kan ta cirka 2 timmar och under denna tid testar man hundens mentalitet och förmåga att klara av diverse som en vanlig polishund måste klara av varje dag. Man testar bland annat hundens skärpa, nerver och försvarlust. Hunden måste visa att den har förmågan att bland annat lösa olika konfliktsituationer som kan uppstå, hunden ska ha en kamplust att engagera sig i en eventuell kamp och den måste även övervinna rädsla och kunna acceptera främmande personer.

Under ett arbets- och miljö prov måste hunden visa att den kan klara av den fysiska delen som en polishund kan bemöta under sitt arbete. Under detta prov testar man hundens förmåga att klara av bland annat trappor som är branta och golv som är hala.

När en hund har klarat av de prov som den behövt gå igenom, ska den påbörja sin provtjänstgöring tillsammans med sin hundförare. När de provtjänstgöringen är avklarad och den har blivit godkänd för arbete som en polishund, köps den in och börjar arbeta. En polishund brukar köpas in när den är mellan cirka 18 till 4 år gammal. De arbetar fullt upp tills att de blir ungefär 10 år, då det är dags för polishunden att pensioneras.

Polishundar såsom polishunden Arek, har tränats att bli en av de effektiva polishundarna som tjänstgör i Sverige.