Polishundar och deras påverkan i dagens samhälle

Polishundar har sedan länge funnits tillgängliga i vårt samhälle och bekämpat brott tillsammans med polisen.

Om polishundar

I Sverige har polishundar funnits sedan år 1910. De första polishundar som började arbeta som så kallade kriminalhundar, var hundarna Cora och Leo.

Cora var en airedaleterrier och hunden Leo en fårhund. Cora och Leo öppnade dörrarna för andra hundar runt om i landet, så att de kunde under de kommande åren även få chansen att tränas till att bli polishundar.

Och bland dessa hundar har flera som visat en utmärkande presentation även kunnat koras av en jury till Året polishund. Detta pris ges ut varje år av en jury från den Svenska Kennelklubben.

Sedan de första polishundarna öppnade dörrarna för alla andra hundar i Sverige att få chansen att tjänstgöra som en polishund, har antalet som tjänstgör ökat idag till runt 360 polishundar.

Men innan dessa cirka 360 polishundar fick chansen att börja tjänstgöra, behövde de gå igenom en del tester för att se om dem kunde kvalificera sig som polishundar. En blivande polishund måste gå igenom ett så kallat Lämplighetstest och Arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest – Under detta test måste hunden visa att den har de mentala egenskaperna och förmågan att klara av det som den kommer att bemöta under tiden då den tjänstgör som en av Sveriges polishundar. Under ett lämplighetstest måste hunden visa att den bland annat kan skapa minnesbilder som kan vara både positiva men även negativa. En blivande polishund måste även klara av att engagera sig i en kamp under en dags arbetsgång utan att bli aggressiv.

Arbets- och miljö prov – Under detta test ska en blivande polishund visa att den kan klara av bland annat olika fysiska test, såsom kapaciteten att klara av höga höjder, branta trappor eller hala golv som kan förekomma under tiden den jobbar med sin hundförare.

När en hund har klarat av dessa tester, kommer den att få provtjänstgöra under cirka 8 veckor med sin hundförare. Om den klarar av sin provtjänstgöring kommer den att köpas in och börja träna inom det område den och sin hundförare har fått.

Polishundar har chansen att göra vårt samhälle säkrare, liksom polishunden Hund, inom olika områden som de tränas att jobba inom. Man kan ofta finna en så kallad ID-hund och bombhund som tjänstgör.

En ID-hund – Bland de polishundar raser som väljs för just detta arbeta kan man bland annat finna blodhundar. De är det vanligaste alternativet och får en träning som ofta liknar den som en narkotikahund får. ID-hundar tränas att kunna identifiera personer och de har i uppgift att göra en så kallad ID-spårning om polisen skulle ha problem att finna några fingeravtryck på en brottsplats.

En Bombhund – Bland de polishundar raser som används för just detta arbete kan man bland annat finna en springer spaniel och labrador retriever. En bombhund tränas att söka efter t.ex. sprängämnen och vapen och de används ofta för att säkra en byggnad efter ett bombhot har kommit in.

Polishundar arbetar tillsammans med poliserna i Sverige i sina respektive områden, för att säkra vårt samhälle.