En polishund är en effektiv del i brottsbekämpning

Nästan varje stad har en polishund eller flera och de arbetar tillsammans med polisen för att säkra vårt samhälle.

Före en hund köps in för att tjänstgöra som en polishund, måste den först gå igenom flera tester så att man kan se om hunden har förmågan att klara av diverse som kan förekomma under en vanlig polishunds dag. De tester som en blivande polishund måste gå igenom kallas för ett så kallat Lämplighetstest och ett Arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest

Ett lämplighetstest tar cirka 2 timmar att utföra. Under detta prov testar man hundens förmåga att bland annat lösa olika konfliktsituationer som kan förekomma på t.ex. en brottsplats. Man testar även hundens förmåga att skapa minnesbilder som kan vara både negativa och positiva. Man ser om hunden har mentaliteten att klara av det som krävs av en polishund. Man testar även hur hunden är när det handlar om att övervinna rädsla och hur den accepterar främmande personer som den kan bemöta under tiden då den tjänstgör.

Arbets- och miljöprov

Under detta prov testar man hundens fysiska förmåga att klara av bland annat hala golv, höga höjder och trappor som är branta. Dessa miljöer är ofta de som kan förekomma under ett arbete som polishund.

När hunden har gått igenom ett lämplighetstest och arbets- och miljöprov måste den sedan till sist gå igenom en provtjänstgöring som en polishund tillsammans med sin hundförare. Om den kommer igenom sin provtjänstgöring utan problem, kommer den att köpas in och börja arbeta som en av Sveriges polishundar.

En polishund som tjänstgör kan även koras till Årets Polishund, när polishunden visar ett utmärkt arbete under sitt jobb. Priset ges ut av en jury från den Svenska Kennelklubben.

Nuförtiden finns det cirka 360 polishundar i Sverige som tjänstgör och arbetar tillsammans med polisen inom olika områden. Bland de polishundar raser som tjänstgör idag är cirka 70 % Schäfrar som t.ex. polishunden Hund eller polishunden Arek och 20 % Belgiska vallhundar, de övriga resterar av bland annat Cocker spaniel, Dobermann och Rottweiler. I vissa länder använder man även en chihuahua som en av deras aktiva polishundar.

Kort historia om Sveriges polishundar

De första polishundarna i Sverige var airedaleterriern Cora och fårhunden Leo. De hämtades hela vägen från Hamburg för att utbildas som kriminalhundar i Sverige. De öppnande dörrarna för andra hundar att börja utbildas och tjänstgöra som polishundar och under 50-talet började man att använda en polishund på allvar. De köptes in och började arbeta inom olika områden såsom en bombhund och brandhärdshund.

En bombhund

En polishund som ska tjänstgöra som en bombhund, tränas att söka efter bomber, vapen och sprängämnen på en brottsplats. När de har funnit vad de har sökt efter markerar de läget för polisen som de arbetar med. De polishundar raser som ofta får arbetet som en bombhund är bland annat en labrador retriever och en springer spaniel.

En brandhärdshund

En polishund som ska tjänstgöra som en brandhärdshund, tränas att söka efter olika brandfarliga vätskor på en brottsplats. De söker efter spår för att peka ut vart en anlagd brand kan ha startat i t.ex. en byggnad.

En polishund tjänstgör inom olika områden för att hjälpa polisen med sitt arbete.