En av Sveriges aktiva polishundar var polishunden Hund

Polishunden Hund var en av flera polishundar som tjänstgjorde i Sverige.

I Sverige arbetar över 360 polishundar, men före dessa och kommande polishundar får chansen att börja tjänstgöra, måste hunden som ska köpas in först gå igenom en del prov som testar deras förmåga att klara av det som en vanlig polishund måste gå igenom under en vanlig arbetsdag.

De tester som en hund som t.ex. polishunden Hund även behövde gå igenom, kallas för ett lämplighetstest och ett arbets- och miljöprov.

Lämplighetstest – Under detta test prövar man hundens förmåga att bland annat engagera sig i en kamp fast utan att bli alltför aggressiv. Man testar även hundens förmåga att lösa olika konfliktsituationer som kan uppstå och hur den skapar minnesbilder som kan vara både positiva och negativa.

Ett arbets- och miljöprov – Under detta test prövar man hundens förmåga att bland annat klara av olika miljöer som en polishund vanligen går igenom, såsom höga höjder, golv som är hala och branta trappor.

Efter en hund har gått igen sina prov är det dags för en provtjänstgöring, där hunden får gå igenom en vanlig dag som en polishund. Efter ungefär 8 veckor bestäms det om hunden ska köpas in eller inte och starta sin träning med sin hundförare inom det område som den ska tjänstgöra.

Bland dem kan man finna olika polishundar raser som bland annat en schäfer som t.ex. polishunden Hund, springer spaniel och dobermann. De arbetar varje dag för att säkra vårt samhälle tillsammans med poliserna.

Polishunden Hund

Bland de polishundar som har tjänstgjort i Sverige finner man t.ex. polishunden Hund som var en schäfer. Polishunden Hund var känd för att bland annat ha haft sin egen blogg tillgängligt via nätet, såsom även polishunden Arek hade. I denna blogg kunde man följa dessa polishundars äventyr under deras arbete som en polishund, men även hemma tillsammans med sin hundförare.

De polishundar som köps in kan börja tjänstgöra inom olika områden såsom brandhärdshund, narkotikahund eller bombhund.

En brandhärdshund

En hund som ska börja tjänstgöra som en brandhärshund får en träning där de lär sig att söka efter olika brandfarliga vätskor som kan finnas på en brottsplats. Polishunden har i uppgift att söka efter spår och sedan markera vart en anlagd brand kan ha startat. Från det som en polishund har funnit kan en kriminaltekniker ta prover och jämföra med de spår som de funnit hos en möjlig misstänkt.

En narkotikahund

En hund som ska börja tjänstgöra som en narkotikahund får en träning där de lär sig tillsammans med sin hundförare att söka efter olika narkotika ämnen och även vapen. En narkotikahund används ofta av tullen och även kriminalvården. För detta arbete används ofta schäfrar och en belgisk vallhund.

De polishundar som tjänstgör har även chansen att koras som Årets polishund, om de arbetar effektivt under året. Priset ges ut varje år av en jury från den Svenska Kennelklubben. Förutom Årets polishund ges även pris för Årets Bragdhund och Årets Narkotika sökhund.

Det finns flera olika polishundar raser som arbetar nuförtiden och bland dem fanns bland annat schäfern polishunden Hund.